Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. augusztus 26.

1.

Javaslat a Budapest 11. számú Országgyűlési Egyéni Választókerületi Választási
Bizottság tagjainak illetve póttagjainak megválasztására, eskütétel
(Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző