Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. május 29.

1.

Előterjesztés intézményvezetői megbízás támogatása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés Budapest Területfejlesztési Koncepciójának véleményezése tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat Újpesti Lepke Múzeum Alapítvánnyal, új pénzeszköz átadási keretmegállapodás
kötésére, valamint Újpesti Sport Clubbal és Újpesti Torna Egylettel kötött
pénzeszköz átadási keret-megállapodások módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat Újpest Önkormányzat fenntartásában működő óvodákban a 2014/2015. nevelési
évben indítható óvodai csoportok meghatározására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a Civil, Táborozási és Sport Alapból történő támogatások elfogadására
alapítványok javára (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat ingatlan kedvezményes bérbeadására a REX Kutyaotthon Alapítvány részére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat – Újpesti Torna Egylettel közösen – a Sanofi-Aventis Magyarország
Kereskedelmi és Szolgáltató Zártkörűen Működő Részvénytársaság tulajdonában lévő,
Budapest, 76334/3 hrsz-ú, sport célú ingatlan megvásárlására, önkormányzati 1/10, UTE
9/10 tulajdoni arányban, az UTE részére támogatási előleg biztosításával
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat a Budapest Főváros IV. került Újpest Önkormányzat Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
40/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Átfogó értékelés a 2013. évi gyermekvédelmi és gyermekjóléti feladatok ellátásáról
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés a 14. számú felnőtt fogászati körzet ellátása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Javaslat „Újpest Egészségéért” díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Javaslat Újpest Díszpolgára, Újpestért Díj és Újpest Önkormányzata Elismerő Oklevele
adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése.
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester