Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2014. április 24.

1.

Előterjesztés a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2013. év közbiztonsági helyzetéről,
valamint a kapitányság munkájáról szóló beszámoló tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat intézményvezetői megbízásokra
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
Nagy István alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei 2013. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet
VII. számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

a.) Beszámoló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013.
évi költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról
b.) Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2013. évi ellenőrzési
jelentéseinek elfogadása
Előterjesztő: a.) Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester
b.) Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló önkormányzati rendelet I.
számú módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az Önkormányzat 2014. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat az Újpest „Káposztásmegyer, Kósa Pál sétány és környéke” Kerületi Építészeti
Szabályzat (KÉSZ) és Szabályzási Terv (KSZT) jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat Újpest Önkormányzat fenntartásában működő köznevelési intézmények
létszámtúllépésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat erdőgazdálkodási feladatok ellátására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat közoktatási intézmények alapító dokumentumainak módosítására vonatkozó
véleményezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Hozzájárulás európai uniós pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Fenntartható Energia Akcióprogram (Sustainable Energy Action Plan (SEAP)) (Az
akcióprogram a titkárságon megtekinthető!)
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Javaslata a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés a Budapest Főváros XV. kerületi Önkormányzattal kötött megállapodás
fogyatékos gyermekek nappali ellátása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló
Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Javaslat a Sándor István Újpest Gyermekeiért Díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

19.

Közigazgatási bírságot kiszabó határozatok hatályban tartásával kapcsolatos
fellebbezések
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

20.

Javaslat intézményvezetői jogviszony közös megegyezéssel történő megszüntetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

21.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester