Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. november 28.

1.

Tájékoztató a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei
gazdálkodásának 2013. évi III. negyedéves helyzetéről
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2013. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az építmény- és telekadóról, valamint a magánszemélyek kommunális adójáról szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat Újpest Önkormányzat Intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2014. évi
belsőellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: dr. Tahon Róbert jegyző

5.

Javaslat az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az útépítési és közművesítési hozzájárulásáról szóló 4/1999.(III.08.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére, valamint a Képviselő-testület Szervezeti és Működési
Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló 9/2013.(III.01.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: dr. Tahon Róbert jegyző

8.

Javaslat a hagyományos-, a panel- és az egyéb iparosított technológiával épült lakóépületek
felújításának önkormányzati támogatásáról szóló 12/2013. (III.25.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a Településképi kötelezési eljárásról szóló önkormányzati rendelet megalkotására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat a 2014. évi önkormányzati tankönyvtámogatásról szóló önkormányzati rendelet
elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi Közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat a Magyar Labdarúgó Szövetség Országos Labdarúgó Pályaépítési Programhoz
kapcsolódó pályázat (VI. ütem) önrészének biztosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Dalos
Ovi Óvoda Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Felhatalmazás együttműködési megállapodás aláírására –TÉR_KÖZ
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

15.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Előterjesztés súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló
pályázat tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

19.

Javaslat Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye szervezeti és működési
szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

20.

Előterjesztés ellátási szerződés megkötése tárgyában a Budapest Főváros XVI. kerületi
Önkormányzattal, „Aranyhíd” Gyermekek Átmeneti Otthonában férőhely biztosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

21.

Javaslat támogatási szerződés megkötésére a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai
Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Előterjesztés a József Attila u. 8-10. szám alatti ingatlanra vonatkozó bérleti szerződés
megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

23.

Javaslat a 1048 Budapest, Lakkozó u. 1-5. szám alatti ingatlan bérbeadásával kapcsolatban
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

25.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester