Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. július 8.

1.

Előterjesztés a vis major támogatás igényléséhez szükséges nyilatkozat kiadása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés _A közterületek komplex megújítása_ céllal városrehabilitációs programok
megvalósítására kiírt pályázathoz önrész biztosítása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester