Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. május 30.

1.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló Diákközösségi
Munkáért Díjakról szóló 8/2012. (II.28.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Javaslat 2013/2014. nevelési évben indítható óvodai csoportok számának meghatározására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat államháztartáson kívülre történő végleges pénzeszközök átadására (Helyszíni kiosztású
anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megállapodása és megerősítése tárgyában az Újpesti Torna
Egylet részére TAO pályázaton való részvételhez
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Átfogó értékelés Budapest IV. ker. Újpest 2012. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

6.

Előterjesztés az _Őszi Fény_ Integrált Gondozási Központ Bp. IV. ker. Tungsram u. 9. sz. telephelyén
időskorúak gondozóházi férőhelyének bővítése tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

7.

Javaslat az _Őszi Fény_ Integrált Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának,
szakmai programjának, házirendjének és az idősek klubja házirendjének módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

A Deák Ovi vezetői pályázatával kapcsolatos felülvizsgálati kérelem
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat Újpest Egészségért Díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester