Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. május 16.

1.

Javaslat a 8/2013. (III.29.) BM rendelet alapján _Kötelező önkormányzati feladatot ellátó
intézmények fejlesztése, felújítása_ című pályázathoz önrész biztosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester