Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. április 25.

1.

Előterjesztés a BRFK IV. kerületi Rendőrkapitányság 2012. év közbiztonsági helyzetéről,
valamint a kapitányság munkájáról szóló beszámoló tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és intézményei
2012. évi összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 9/2012. (II. 24.)
önkormányzati rendeletet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat intézményvezetők megbízására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Beszámoló Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2012. évi
összevont költségvetésének teljesítéséről, a zárszámadásról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata és intézményei 2013. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló 6/2013.(III.01.)
önkormányzati rendelet módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Újpest Önkormányzat és intézményei 2014. évi költségvetési koncepciója
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a gazdasági társaságok könyvvizsgálóinak megválasztására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslata a településképi véleményezési eljárásról szóló 52/2012. (XII.3.) önkormányzati
rendelet és a helyi építészeti-műszaki tervtanács létrehozásáról, működési feltételeiről és
eljárási szabályainak megállapításáról szóló 54/2012. (XII.3.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat településfejlesztéssel és
településrendezéssel összefüggő Partnerségi Egyeztetési Szabályzata jóváhagyására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság részére
kötött tartalékba történő pótbefizetésre
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Előterjesztés a Képviselő-testület 281/2012.(X.25.) számú határozata végrehajtása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat az elektronikus ügyintézés szabályairól szóló 25/2005. (X.28.) önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

13.

Előterjesztés a rövid és középtávú vagyongazdálkodási koncepció elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

14.

Javaslat az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a
fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) önkormányzati rendelet módosításáról
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Előterjesztés Újpest Önkormányzat Szociális Intézménye szervezeti és működési
szabályzatának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Előterjesztés S.O.S. Krízis Alapítvánnyal kötött ellátási szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

19.

Előterjesztés Újpest Önkormányzat Szociális Intézményének és a Gazdasági
Intézményének összevonása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

20.

Javaslat az Újpesti Művészek Társasága székhelymódosításra irányuló kérelmének
támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

22.

Javaslat az „Újpest Gyermekeiért” díj adományozására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

23.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló
Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

24.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester