Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. február 28.

1.

Javaslat az Újpesti Média Szolgáltató Közhasznú Társaság végelszámolásának lezárásával
kapcsolatos döntések meghozatalára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat és intézményei 2013. évi
összevont költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló rendelet elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló 40/2011.
(XII.19.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetéséről szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
(Háttéranyag a Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat a közösségi együttélés alapvető szabályairól és ezek elmulasztásának
jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat a járművek elhelyezésének helyi szabályairól, a parkolás biztosításának módjáról, a
parkolóhely-építési kötelezettségről és annak megváltásáról szóló 13/2011. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Előterjesztés az Önkormányzat 2013. évi közbeszerzési tervének elfogadása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat az újpesti civil szervezetek támogatásáról szóló önkormányzati rendelet elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat Újpest Önkormányzata tulajdonában álló Szilágyi úti Atlétikai Stadion és
Sportcsarnok bérbeadására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Előterjesztés tulajdonosi hozzájárulás megadása tárgyában az UTE számára TAO pályázaton
való részvételhez (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslata Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye alapító okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Újpest név használat engedélyezése iránti kérelem
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

14.

Egyebek

15.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Előterjesztés lakbérkedvezmény megállapítása iránti kérelem tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester