Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. január 31.

1.

Javaslat az állami adósságrendezéssel kapcsolatos felhatalmazásról
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Állásfoglalás a fővárosi és a kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2013. évi megosztásáról szóló fővárosi rendelet-tervezet tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló rendelet módosítására a nemzetiségi
önkormányzatokkal kötött megállapodások felülvizsgálata tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a 2013. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

6.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének
2013. évi munkatervére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat egyes oktatási tárgyú önkormányzati rendeletek hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a Budapest, Lakkozó u. 1-5. szám alatti iskola-ingatlan bérbeadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat az önkormányzati működtetésű köznevelési intézményekbe járó, újpesti állandó
lakcímmel nem rendelkező tanulók után önkormányzati hozzájárulás igénylésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat járóbeteg szakellátási feladatok ellátására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Előterjesztés Újpest Önkormányzata és Budapest Főváros XV. kerület Önkormányzata
között létrejött társulási megállapodás módosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Egyebek

13.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester