Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2013. január 15.

1.

Javaslat az Újpest 3. számú városszerkezeti egység kerületi szabályozási tervéről és a
hozzá tartozó építési szabályzatról szóló 11/2008. (III.28.) önkormányzati rendelet
módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester