Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. október 25.

1.

Előterjesztés az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2012. évi
költségvetésének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat 2013. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: dr Tahon Róbert jegyző

4.

Javaslat a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló önkormányzati
rendelet hatályon kívül helyezésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Javaslat a Budapest IV. kerület Hajló utca 42-46. számú ingatlan földszintéjén lévő
helyiségcsoport megvásárlására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a Budapest IV. kerület Görgey Artúr utca 69. szám alatti ingatlan értékesítésére kiírt
pályázat elbírálására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő
intézmények csoportlétszám túllépésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat alapítvány támogatására a Civil Alapból
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak odaítélésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Módosított javaslat a járási hivatalok kialakítása tárgyában (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester