Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. augusztus 28.

1.

Javaslat az önkormányzati kitüntetésekről és elismerő címekről szóló 7/2012. (II.28.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Javaslat az _Újpest Díszpolgára_ cím odaítélésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester