Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. június 28.

1.

Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac és Vásárcsarnok Felügyelősége
intézményvezetői álláshelyének betöltése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az önkormányzati rendeletek előkészítésében való társadalmi részvétel
szabályairól szóló rendelet felülvizsgálatára
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

4.

Előterjesztés az ÉPÍT Zrt. részvényeinek megvásárlása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

5.

Előterjesztés a Fővárosi Szabályozási Keretterv módosításával kapcsolatos
kezdeményezés tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Előterjesztés az Újpest FC Kft. beruházásában, a Budapest IV. ker., 76.367. hrsz.-ú,
természetben a Budapest IV. ker., Tábor utcában található ingatlant is érintő Labdarúgó
Akadémia létesítéséhez kapcsolódó tulajdonosi hozzájárulás tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Javaslat az Állatmentő Ligával együttműködési megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat az Önkormányzat 2012. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat Káposztásmegyer II. területén közösségi színtér kialakítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Javaslat alapítványok támogatására a Civil Alapból (Helyszíni kiosztású anyag!)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a közoktatási intézmények Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató alapító okiratának
módosítása tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Javaslat az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató szervezeti és működési
szabályzatának és Házirendjének módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Twist Olivér Alapítvány tevékenységéről készült 2011. évi szakmai beszámoló
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010. (VIII.23.)
önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a
bérleti jogviszony feltételeiről szóló önkormányzati rendelet módisítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

18.

Előterjesztés aljegyzői pályázat elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Tahon Róbert jegyző

19.

Javaslat az „Újpest Díszpolgára” és az _Újpestért_ díjak odaítélésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

20.

Szociális támogatással kapcsolatos fellebbezés előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester