Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. május 24.

1.

Javaslat a nemzetiségi önkormányzatokkal kötendő megállapodások jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

2.

Előterjesztés A Tehetséges „Más Fogyatékosokért” Oktatási Alapítvánnyal kötött közoktatási
megállapodás megszüntetése, az Árpád út 161-163. és a Virág utca 32. szám alatti
ingatlanokra kötött bérleti szerződés módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat Újpesti Egészségtervének elfogadására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Átfogó értékelés Budapest IV. ker. Újpest 2011. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi
tevékenységéről
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

5.

Javaslat az Újpesti Városgondnokság Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

6.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Nonprofit Kft. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Előterjesztés intézményvezetők kinevezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a házasságkötéssel és a bejegyzett élettársi kapcsolat létesítésével kapcsolatos díjakról
szóló 14/2011. (II.28.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat egyes önkormányzati rendeletek módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

10.

Hozzájárulás szociális alapszolgáltatásként nyújtott házi segítségnyújtáshoz
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Javaslat további OVI-foci pályák építésére pályázati úton
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti
és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat a Budapest Főváros IV. ker., Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye és a hozzá
rendelt önállóan működő költségvetési szervek között megkötésre kerülő Munkamegosztási
megállapodás elfogadására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Előterjesztés a Karinthy Frigyes Általános Művelődési Központ átszervezésével kapcsolatos
végleges döntés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Javaslat a közművelődési intézmények szervezeti és funkcionális átalakítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Előterjesztés a Bródy Imre Oktatási Központ, Általános Iskola és Gimnázium átszervezésével
kapcsolatos végleges döntés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Előterjesztés az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola elhelyezésével kapcsolatos végleges döntés
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

19.

Előterjesztés a Pozsonyi ltp. Óvoda, Aradi Óvoda tagóvodájaként való működtetéssel
kapcsolatos végleges döntés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

20.

Előterjesztés állattartási bírság fellebbezésének elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

21.

Egyebek

22.

Javaslat „Újpest Egészségéért” díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester