Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2012. április 26.

1.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló –
többször módosított – 12/2011. (II. 25.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2012. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló –
módosított – 9/2012. (II.24.) önkormányzati rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2011. évi
ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről
Előterjesztő: Dr Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat az Újpesti Közterület-felügyeletről szóló rendelet elfogadására
Előterjesztő: Rádi Attila alpolgármester

6.

Javaslat az ÉPIT Zrt. könyvvizsgálójának megválasztására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata és az Újpesti
Vagyonkezelő Zrt. közötti közszolgáltatási szerződés tárgyában
Előterjesztő: Dr Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában
működő Károlyi István 12 Évfolyamos Gimnázium létszámtúllépésére
Előterjesztő: Dr Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről,
valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló 23/2010.(VIII.23.) rendelet
módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Egyebek

12.

Javaslat az „Újpest Gyermekeiért” díj adományozására (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat az Újpest Kiváló Tanulója, az Újpest Kiváló Diáksportolója és a Kiváló
Diákközösségi Munkáért díjak odaítélésére (Helyszíni kiosztású anyag)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester