Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. december 15.

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Előterjesztés jegyzői pályázat elbírálása tárgyában
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyonnal való gazdálkodás és
rendelkezés szabályairól szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Előterjesztés az UV Zrt-vel kötendő közszolgáltatási szerződés tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat az építmény- és telekadóról szóló új rendelet megalkotására, valamint a
magánszemélyek kommunális adójáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat az általános iskolai tanulók felvételéhez, valamint átvételéhez szükséges
sajátos helyzet megállapításáról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Javaslat a köztisztviselők részére a 2012. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények
alapjául szolgáló célok meghatározására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Esélyegyenlőségi
Intézkedési Tervének megalkotására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Előterjesztés a Humanisztikus Alapítványi Iskolával kötött bérleti szerződés
felmondása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

11.

Javaslat a Megyeri Úti Általános Iskola SZMSZ-ének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat a Civil Alapból történő támogatások elfogadására alapítványok javára
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Előterjesztés a Halassy Olivér Sportközpont további működése és az Újpesti
Gyermek- és Ifjúsági Ház Alapító Okiratának módosítása tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat az Ambrus Óvoda – Vörösmarty Tagóvoda, a Megyeri Úti Általános Iskola, a
Szigeti József Utcai Általános Iskola és az Erkel Gyula Újpesti Zeneiskola
létszámtúllépésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Javaslat a Pozsonyi ltp. Óvoda, Aradi Óvoda tagóvodájaként való működtetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

16.

Bölcsődei pályázathoz önrész biztosítása
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Javaslat az Újpesti Helytörténeti Alapítvány székhelymódosításra irányuló kérelmének
támogatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

18.

Előterjesztés Közrendvédelmi Szálló kialakítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

19.

Javaslat az Újpesti Babaköszöntő Program bevezetésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

20.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátások formáiról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjról szóló rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

21.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában lévő lakások bérbeadásának szabályairól és a
bérleti jogviszony feltételeiről szóló önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Javaslat az Önkormányzat tulajdonában álló lakások lakbérének mértékéről szóló
önkormányzati rendelet megalkotása
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló rendelet módosítása
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

24.

Javaslat a lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek elidegenítéséről szóló
rendelet módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

25.

Előterjesztés a súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására
irányuló pályázat tárgyában
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

26.

Egyebek