Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. október 27.

1.

Javaslat 2012. évi belsőellenőrzési terv jóváhagyására
Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző

2.

Előterjesztés Újpest városrészeinek és utcaelnevezéseinek vizsgálatával kapcsolatban
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

3.

Javaslat az Újpesti Egészségügyi Szolgáltató Kft. Alapító Okiratának módosítására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

4.

Előterjesztés egyes oktatási célú ingatlanok tulajdonjogának rendezése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat Újpesti Uszoda megépítésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Előterjesztés az Újpesti Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítása
tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Pályázati felhívás jegyzői munkakör betöltésére
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Javaslat a Blaha sportpálya hosszútávú, sportcélú hasznosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

9.

Javaslat a Testnevelés Tagozatos Általános Iskola névváltoztatására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Előterjesztés Újpest-Káposztásmegyer – Intermodális Központ létesítésével
kapcsolatban (Háttéranyag a Főépítészi Irodán megtekinthető)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

11.

Javaslat Berki Krisztián világbajnoki címének elismerésére (Helyszíni, szóbeli
előterjesztés)
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

12.

Javaslat a MÁV Szimfonikusok Zenekari Alapítvánnyal Közszolgálati Megállapodás
megkötésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat alapítványok támogatására (Helyszíni kiosztású anyag, a keddi KOB
napirendje)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

14.

Javaslat Újpest Önkormányzata által fenntartott Újpesti Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Pedagógiai Szakszolgálat, Nevelési
Tanácsadó SZMSZ-ének és Házirendjének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

15.

Egyebek

16.

Javaslat Újpesti Diákösztöndíjak adományozására (Helyszíni kiosztású anyag, a keddi
KOB napirendje)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

17.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester