Ülés tartalma

1.

Javaslat intézményvezető kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

2.

Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési rendelet módosítására. Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Előterjesztés a Főtér program Szent István tér rekonstrukciós munkái tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés a Főtér program önrész módosítása tárgyában – KMOP 5.2.2/B Nagyvárosi Jövő – Új Főtér pályázat Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés élelmiszer beszerzés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés úszásoktatás tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Javaslat az Önkormányzat 2010. évi belsőellenőrzési tervére Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző

8.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő közoktatási intézmény létszámtúllépése tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

9.

Előterjesztés Újpest Diákösztöndíjak adományozása tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

10.

Javaslat emléktábla állítására az elhurcoltak emlékére Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

11.

Előterjesztés alapítványok Civil Alapból történő támogatására tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

12.

Előterjesztés súlyosan fogyatékos személyek díjhátralék-kiegyenlítő támogatására irányuló pályázat tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Előminősítő pályázat a jelzőrendszeres házi segítségnyújtást működtető szolgáltatók befogadására és állami támogatására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Javaslat a háziorvosi, a házi gyermekorvosi és fogorvosi körzetek megállapításáról szóló 9/2004. (IV.20.) számú önko. rendelet módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés G. M. és H. P. Bp. IV. kerületi lakosok 2008. évben étkezésért fizetendő térítési díj elengedésére vonatkozó új eljárás tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Egyebek

17.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester