Ülés tartalma

1.

KÖZMEGHALLGATÁS

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal alapító okiratának módosítása tárgyában (a háttér anyag a Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető) Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

3.

Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására (a háttér anyag a Jogi és Képviselői Irodán megtekinthető) Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

4.

Előterjesztés a köztisztviselők 2010. évre vonatkozó teljesítménykövetelmények alapjául szolgáló célok meghatározása tárgyában. Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

5.

Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – többször módosított – 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés az építmény és telekadóról szóló 5/1992.(IV.1.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Előterjesztés a magánszemélyek kommunális adójáról szóló 43/2003. (XII.10.) számú önkormányzati rendelet módosítása tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Előterjesztés megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása,
objektum őrzése tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról
Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala épületeinek takarítási munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

10.

Előterjesztés a Városháza rekonstrukciója tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

11.

Előterjesztés önkormányzati intézmények karbantartási munkái tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

12.

Előterjesztés parkoló építés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

13.

Előterjesztés a Városháza alatti pince kivitelezési munkálatai tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

14.

Javaslat a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 37/2008. (XII.22.) sz. rendelet módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

15.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztatójának szervezeti és működési szabályzata tárgyában. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

16.

Előterjesztés a 2010. évi gyermekorvosi ügyelet ellátása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

17.

Egyebek

18.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

19.

Lakásügyekkel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása Előterjesztő: Nagy István alpolgármester