Ülés tartalma

1.

Javaslat intézményvezetők kinevezésére (helyszíni kiosztású anyag) Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

2.

Előterjesztés Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetési koncepciója, valamint a 2009. évi költségvetés ¾ éves végrehajtásáról szóló tájékoztatás tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Előterjesztés folyószámlahitel tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés karácsonyi szociális utalvány beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés köz- és díszvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény alapító okiratának módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

8.

Javaslat a Szociális és Egészségügyi Intézmény szervezeti és működési szabályzatának módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

9.

Javaslat az _Őszi Fény_ Integrált Gondozási Központ szervezeti és működési szabályzatának, szakmai programjának és mellékleteinek módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

10.

Javaslat az Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézménye szervezeti és működési szabályzatának módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Javaslat a Twist Olivér Alapítvánnyal hajléktalan személyek nappali ellátására 2008. december 18-án kötött ellátási szerződés módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Előterjesztés a KMOP-2009-4.5.2. _szociális alapszolgáltatások és gyermekjóléti alapellátások infrastrukturális fejlesztése bölcsődei ellátást nyújtó intézmények fejlesztése és kapacitásának bővítésére kiírt pályázat tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

Előterjesztés Újpesti Önkormányzati Bölcsődék Intézmény vezetői álláshelyre meghirdetett pályázat tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Egyebek