Ülés tartalma

1.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatal és az Önkormányzat intézményei 2008. évi ellenőrzési jelentései alapján készített éves összefoglaló ellenőrzési jelentéséről Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

2.

Javaslat Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat 2008. évi zárszámadására Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák elvégzése tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés a JMK és a Park Óvoda épületeinek átépítési munkái tárgyában nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás lezárásáról (Hiánypótlás miatt helyszínen kerül kiosztásra.) Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés az _Önkormányzat fenntartásában működő intézményekben történő közétkeztetés biztosítása_ tárgyban egyszerű közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Javaslat az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és iskolák körzeteinek kiegészítésére Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

8.

Javaslat közterület névváltoztatására Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

9.

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok kiegészítésére, új tagjainak, illetve póttagjainak megválasztására (Helyszíni kiosztású anyag) Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző

10.

Előterjesztés a PAEDIATRIA Gyermekgyógyász és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság nevében Dr. Tömösvári Ágnessel kötött megbízási szerződés módosítása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Egyéb

12.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester