Ülés tartalma

1.

Előterjesztés a 2009. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására. Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

2.

Előterjesztés az adóigazgatási feladatokat ellátó köztisztviselők anyagi érdekeltségéről szóló 6/1993. (IV.5.) önkormányzati rendelet módosítására. Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

3.

Előterjesztés az Önkormányzati Tervtanács működési rendjéről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés a JMK és a Park Óvoda épületeinek átépítési munkái tárgyában nemzeti, nyílt közbeszerzési eljárás megindításáról; Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés _Megbízási szerződés keretében élőerős vagyonvédelmi feladatok ellátása, objektum őrzése_ tárgyában közbeszerzési eljárás lezárására. Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés a József A. utca 12., Attila utca 8-10 (70351/1 hrsz-ú) ingatlan értékesítési pályázata tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Előterjesztés a forrásmegosztás véleményezésére. Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Előterjesztés a 76372/3, 76373/7, 76331/229, 76331/230, 76331/232 önkormányzati tulajdonú ingatlanok közös pályázaton történő értékesítése tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő óvodák és iskolák körzetmódosítására. Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

10.

Javaslat a dr. Csiki – dr. Deák Bt. nevében de. Csiki Árpád és dr. Deák Gyöngyi felnőtt háziorvosokkal kötött megbízási szerződés módosítására. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

11.

Aranyhíd Gyermekek Átmeneti Otthona Szervezeti Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosítása. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

12.

Újpest SZEI Családsegítő Szolgálat Szervezeti Működési Szabályzatának és szakmai programjának módosítása. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

13.

A Szociális és Egészségügyi Intézmény Alapító Okiratának módosítása. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Egyéb

15.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése. Előterjesztő: Nagy István alpolgármester