Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2010. március 18.

1.

Javaslat a szavazatszámláló bizottságok tagjainak, illetve póttagjainak
megválasztására (Helyszíni kiosztású anyag)

2.

Javaslat Az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság
alapító okiratának módosítására