Ülés tartalma

1.

Javaslat a Budapest Főváros IV. Kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a
Polgármesteri Hivatal 2009. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló –
többször módosított – 5/2009. (II. 26.) sz. rendelet módosítására

2.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat intézményei és
Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetéséről

3.

Előterjesztés a Polgármesteri Hivatalban foglalkoztatott köztisztviselők és ügykezelők
közszolgálati jogviszonyának egyes kérdéseiről szóló 47/2003. (XII.22.) számú
önkormányzati rendelet módosításáról

4.

Előterjesztés az építmény és telekadóról szóló 5/1992.(IV.1.) számú önkormányzati
rendelet módosítása tárgyában

5.

Előterjesztés a Hunyadi laktanya értékesítése tárgyában

6.

Javaslat a IV. kerület Újpest Önkormányzat Gazdasági Intézménye Szervezeti és
Működési Szabályzatának módosítására

7.

Előterjesztés az Újpesti Szent István téri Piac- és Vásárcsarnok vezetői álláshelyére
meghirdetett pályázatról

8.

Előterjesztés a Városháza rekonstrukciója tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról

9.

Előterjesztés a Városháza vendéglő kialakítása tárgyában közbeszerzési eljárás
lezárásáról

10.

Előterjesztés a Főtér program-sorozat szervezése és lebonyolítása tárgyában
közbeszerzési eljárás megindításáról

11.

Előterjesztése a Főplébániával kötendő megállapodás tárgyában

12.

Előterjesztés a Váci út és a Duna folyam közötti terület szabályozási terve tárgyában

13.

Előterjesztés székhely-változás engedélyezésére, a Biztos Pont Iskolaszövetkezet
részére

14.

Előterjesztés Sportrendezvényt Szervező Egyesület számára, az Újpest Bulldogs
Amerikai Futball Club elnevezés engedélyezése tárgyában

15.

Előterjesztés a Tábor utcai Sporttelep kezelésének átadása az Újpesti Gyermek- és
Ifjúsági Ház tárgyában

16.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában
működő óvodák létszámtúllépése tárgyában

17.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában
működő közoktatási intézmények Házirendjeinek jóváhagyása tárgyában

18.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában
működő közoktatási intézmények Intézményi Minőségirányítási Programjának
jóváhagyása tárgyában

19.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában
működő közoktatási intézmények Szervezeti és Működési Szabályzatának
jóváhagyása tárgyában

20.

Javaslat a szociális rászorultságtól függő pénzbeli és természetben nyújtott szociális
ellátásokról szóló 23/2003. (VII.16.) sz. rendelet módosítására

21.

Javaslat a Budapest Főváros IV: ker. Újpest önkormányzat Képviselő-testületének az
átmenetileg nehéz helyzetbe került családok lakáshitel-törlesztéseinek támogatásáról
szóló 25/2009. (X.01.) számú rendeletének módosítására

22.

Egyebek

23.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése