Ülés tartalma

1.

Javaslat a Kegyeleti rendelet módosítására

2.

Előterjesztés a 2010. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló rendelet megalkotására

3.

Előterjesztés a fővárosi és kerületi önkormányzatokat osztottan megillető bevételek
2010. évi megosztásáról szóló rendelet-tervezet tárgyában

4.

Előterjesztés a köztulajdonban álló gazdasági társaságok alapszabályának/alapító
okiratának módosítására

5.

Előterjesztés a Labdarugó utca – Irányi D. utca-Baross utca – Fülek utca által határolt
terület építési szabályzatáról és szabályozási tervéről szóló rendelet-tervezet tárgyában

6.

Előterjesztés forgalomtechnikai beruházási munkák tárgyában közbeszerzési eljárás
lezárásáról

7.

Előterjesztés kenyér, péksütemény beszerzése tárgyában közbeszerzési eljárás
lezárásáról

8.

Előterjesztés parkoló építés tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról

9.

Előterjesztés közvilágítási fejlesztési munkák tárgyában közbeszerzési eljárás
lezárásáról

10.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő
közoktatási, közművelődési intézmények alapító okiratának módosítása

11.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal
alapító okiratának módosítása tárgyában (a háttér anyag a Jogi és Képviselői Irodán
megtekinthető)

12.

Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzat Képviselő-testületének 2010. évi
munkaterve

13.

Közfoglalkoztatási terv 2010. évre

14.

Újpest Önkormányzatának 2007. évi szociális szolgáltatástervezési koncepciójának és
cselekvési programjának felülvizsgálata és aktualizálása

15.

Javaslat Dr. Csiki Árpád felnőtt háziorvossal és Dr. Deák Gyöngyi felnőtt háziorvossal
kötött megbízási szerződés módosítására (a megbízási szerződés a Jogi és Képviselői
Irodán megtekinthető)

16.

Az újonnan alakuló Újpesti Polgárőrség és Önkéntes Tűzoltó Közhasznú Egyesület
_Újpesti_ név használata iránti kérelme

17.

Egyebek

18.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése

19.

Lakásügyekkel kapcsolatos előterjesztések megtárgyalása