Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. május 26.

1.

Javaslat a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal Alapító
Okiratának és Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

2.

Előterjesztés az Önkormányzat 2011. évi közbeszerzési tervének módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

3.

Javaslat az Újpest Önkormányzata által fenntartott nevelési intézmények Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

4.

Javaslat az Újpesti Szent István téri Piac-és Vásárcsarnok Felügyelősége Alapító
Okiratának módosítására
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

5.

Javaslat a Leiningen Utcai Óvoda a Fóti Óvoda tagóvodájaként való működtetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

6.

Javaslat a Királykert Óvoda a Liget Óvoda tagóvodájaként való működtetésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

7.

Javaslat alapítványok támogatására (Helyszíni kiosztású anyag, a keddi KOB
napirendje)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

8.

Döntés a Szent Anna Katolikus Óvoda ingatlancsere kérelmével kapcsolatban
Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

9.

Javaslat Feladat-ellátási Megállapodás megkötésére
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

10.

Egyebek

11.

Előterjesztés közalkalmazotti jogviszony megszüntetése tárgyában
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

12.

Javaslat „Újpest Gyermekeiért” Díj adományozására (Helyszíni kiosztású anyag, a
keddi KOB napirendje)
Előterjesztő: Dr. Molnár Szabolcs alpolgármester

13.

Javaslat „Újpest Egészségéért” Díj adományozására
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

14.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése
Előterjesztő: Nagy István alpolgármester
Budapest, 2011. május 23.
Wintermantel Zsolt