Ülés tartalma

1.

Tájékoztató a Budapest IV. ker. Újpest Önkormányzata 2010. évi költségvetéséről szóló – a 16/2010. (V.26.) sz. rendelettel módosított – 5/2010. (III.5.) sz. rendeletének I. féléves végrehajtásáról Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

2.

Előterjesztés a Budapest IV. kerület Újpest Önkormányzata intézményei és a Polgármesteri Hivatal 2010. évi költségvetéséről és a végrehajtás szabályairól szóló – 16/2010 (V.26.) és a 19/2010 (VII.16.) sz. rendeletekkel módosított – 5/2010. (III.5) sz. rendelet módosítására Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

3.

Előterjesztés az Újpest épített környezete helyi védelméről szóló rendelet megalkotására Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

4.

ÉPÍT Zrt-vel kapcsolatos előterjesztések Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

5.

Előterjesztés _Karácsonyi szociális csomag beszerzése_ tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

6.

Előterjesztés _HPV vírus elleni oltóanyag beszerzése_ tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

7.

Előterjesztés _Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére csoportos úszásoktatás szervezése gyermekeknek_ tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

8.

Előterjesztés _Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata fenntartásában működő intézményekben elvégzendő felújítási munkák_ tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

9.

Javaslat a Magyar Honvédség Balatonfüredi Kardiológiai Rehabilitációs Intézetért Alapítvánnyal támogatási szerződés megkötésére Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

10.

A Twist Olivér Alapítvány Bp. IV. ker. Fóti út 4. szám alatti intézmény vezetőjének 2009. évi beszámolója Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

11.

Előterjesztés a Budavári és az Újbudai Önkormányzat Intézményfenntartó Társulásával ellátási szerződés megkötése tárgyában Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

12.

Csatlakozás a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2011. évi fordulójához, és a pályázatok kiírása Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

13.

Javaslat a Diák-önkormányzatok támogatására Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

14.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat közoktatási intézményeiben lévő gyermekvédelmi feladatok ellátásának támogatására Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

15.

Javaslat az Újpest Diákösztöndíjak adományozására Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

16.

Előterjesztés a _Gyermekkor_ Gyermekgyógyítás Korszerűsítésért Alapítvánnyal Együttműködési keret-megállapodás kötése tárgyában Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

17.

Előterjesztés bölcsődei férőhelyek számának módosítása tárgyában Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester

19.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése Előterjesztő: dr. Derce Tamás polgármester