Ülés tartalma

1.

Előterjesztés intézményvezetői álláshelyre pályázók kinevezésére Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

2.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Képviselő-testülete a játéktermek létesítésének és működésének egyes feltételeiről szóló 23/1995. (X.06.) számú önkormányzati rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Derce Tamás polgármester

3.

Javaslat az Önkormányzat intézményei és a Polgármesteri Hivatala 2010. évi költségvetési rendelet módosítására Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

4.

Előterjesztés az Újpesti Vagyonkezelő Zrt. és Újpest Önkormányzata közötti kamattartozás tárgyában Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

5.

Előterjesztés az Újpesti Sajtó Szolgáltató Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság közhasznúsági szerződésének módosításáról és a média egyéb kérdéseiről Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

6.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata részére a Mogyoródi patakhíd felújítása tárgyában egyszerű közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

7.

Előterjesztés Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzatának Szociális és Egészségügyi Intézménye részére _Meleg étkezési utalvány beszerzése_ tárgyában közbeszerzési eljárás lezárásáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

8.

Előterjesztés az Önkormányzat 2010. évi Közbeszerzési Tervének módosításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

9.

Előterjesztés intézmény felújítás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

10.

Előterjesztés parkfenntartás tárgyában közbeszerzési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

11.

Előterjesztés parképítés tárgyában közbeszerezési eljárás megindításáról Előterjesztő: Dr. Trippon Norbert alpolgármester

12.

Javaslat újpesti családok iskolakezdési támogatására Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

13.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő óvodák nevelési programjának jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

14.

Javaslat a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Bőrfestő Óvoda, Viola Óvoda, Megyeri Úti Általános Iskola, és a Bajza József Általános Iskola Alapító Okiratának módosítása, valamint a Károlyi István 12. Évfolyamos Gimnázium Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

15.

Előterjesztés a Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Könyves Kálmán Gimnázium Házirendjének mellékletét képező, _A felvételi eljárás rendje_ c. dokumentum jóváhagyása tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

16.

Javaslat a _Tündérszem Alapítvány_ székhely iránti kérelmének engedélyezésére Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

17.

Előterjesztés a Magyar Felnőttoktatásért Alapítvány, illetve az EFEB Üzleti Szakközépiskola székhely iránti kérelmének engedélyezése tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

18.

Javaslat Wolf Emil szobrának felállítására Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

19.

Javaslat alapítványok támogatására a Civil Alapból Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

20.

Előterjesztés az Árpád út 161-163 és a Lakkozó utca 1 szám alatti iskolák épületének értékesítése tárgyában Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

21.

Javaslat az Újpest Önkormányzat Szociális Foglalkoztató Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

22.

Előterjesztés a Szociális Foglalkoztató szakmai programja, házirendje, foglalkoztatási szakmai programja tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

23.

Javaslat a DokSza Bt. képviseletében Dr. Szabó Gergő felnőtt háziorvos kérelme háziorvosi rendelés helyének módosítására Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

24.

Előterjesztés az Újpest SZEI _Aranyhíd_ Gyermekek Átmeneti Otthonának továbbképzése tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

25.

Előterjesztés a Budapest Főváros XVI ker. Önkormányzattal kötendő ellátási szerződés időskorúak gondozóházi férőhelyének biztosítása tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

26.

Előterjesztés az Újpest Önkormányzat fenntartásában működő Munkásotthon utca 47. szám alatti bölcsőde férőhelybővítése tárgyában Előterjesztő: Nagy István alpolgármester

27.

Egyebek

28.

Javaslat az _Újpest Díszpolgára_ és az _Újpestért_ kitüntetések odaítélésére Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

29.

Javaslat a Pro Urbe Budapest/Budapestért díj adományozására (Helyszíni kiosztású anyag) Előterjesztő: Belán Beatrix alpolgármester

30.

Szociális támogatásokkal kapcsolatos fellebbezések előterjesztése Előterjesztő: Nagy István alpolgármester