Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2010. október 13.

1.

A Helyi Választási Bizottság elnökének tájékoztatója a választások lebonyolításáról, és az eredményéről.

2.

A megbízólevelek átadása a képviselőtestület tagjai számára. Eskütétel.

3.

A Polgármester megbízólevélének átadása. Polgármesteri eskü.

4.

A Polgármester illetményének megállapítása. Előterjesztő: Dr. Vitáris Edit jegyző

5.

Alpolgármesterek választása

6.

Alpolgármesterek illetményének megállapítása. Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

7.

Személyi kérdések (helyszíni anyag) Előterjesztő: Wintermantel Zsolt polgármester

8.

Egyebek.