Ülés tartalma

Testületi ülés

Időpont: 2011. február 8.

1.

napirend

2.

Javaslat járóbeteg-szakellátás fővárosi fenntartásból történő átvételére.