Újpest költségvetése


Tekintse meg Újpest 2021-es költségvetését és a kerületi fejlesztéseket közérthető módon, interaktív ábrák segítségével!

Tovább

TISZTELT LÁTOGATÓ! KEDVES ÚJPESTI POLGÁRTÁRSAIM!


A polgármesteri cím elfogadásával vállaltam, hogy Újpest Önkormányzatának működése és finanszírozása a lakosság számára is átlátható válik.

Csatlakozva a még csekély számú, transzparensen működésű önkormányzathoz, olyan egyszerűsített felületetett hoztunk létre, melyen kerületünk költségvetési tételeit böngészhetik az érdeklődők.

Ez a fajta betekintés a pénzügyekbe egy kezdő lépése a közösségi költségtervezés megvalósulásának. A portál konkrét összefüggésekben láttatja, hogy mi biztosítja a közterületeink tisztaságát; a rendelőintézet működtetését és fejlesztését; bölcsődéink és óvodáink üzemeltetését; zöldfelületeink, parkjaink, játszótereink, kutyafuttatóink kialakítását; a rászorulók támogatását; rendezvényeink szervezését és még számos egyéb tételt. Az újpesti polgártársak átláthatják az önkormányzat hatáskörét és lehetőségeit. Észrevételikkel, javaslataikkal bekapcsolódhatnak a jövőbeni tervezés folyamatába. Az önkormányzatok az ott lakók érdekeit képviselik, a helyiek véleménye, a helyi ember a legfontosabb érték.

A pénzügyi források és kiadások kereteinek ismeretében az újpesti polgártársak jobban átlátják az önkormányzat hatáskörét és lehetőségeit. Használható észrevételikkel, javaslataikkal pedig bekapcsolódhatnak a jövőbeni tervezés folyamatába. Hiszen az önkormányzatok az ott lakók érdekeit képviselik, a helyiek véleménye, a helyi ember a legfontosabb érték.

Kérem, ismerje meg Újpest költségvetését, tekintse át, hogy milyen intézményeket tudunk fenntartani, milyen fejlesztéseket tudunk megvalósítani. Kérem, tanulmányozza gazdálkodásunkat, észrevételeit, ötleteit is szívesen fogadjuk!

Kívánom, hogy a böngészés során minden Önt érdeklő adatot megtaláljon az oldalon!

Déri Tibor,
polgármester Budapest, IV. kerület

Kipróbálom!

Mérleg 2021


Újpest idei költségvetése:
25,8 Mrd Ft
Működési támogatások államháztartáson belülről
4,9 Mrd Ft
Közhatalmi bevételek
11,6 Mrd Ft
Működési bevételek
1,9 Mrd Ft
Finanszírozási többlet - maradvány, értékpapírok beváltása
5 Mrd Ft
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
2,4 Mrd Ft
7 Mrd Ft
Személyi juttatások és járulékok
5,6 Mrd Ft
Dologi kiadások
242,5 M Ft
Ellátottak pénzbeli juttatásai
5,3 Mrd Ft
Egyéb működési kiadások, tartalékok
5,8 Mrd Ft
Beruházások
852,6 M Ft
Felújítások
1 Mrd Ft
Egyéb felhalmozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Segítünk értelmezni! Az oldalon Újpest Önkormányzatának és intézményeinek 2021-es költségvetése látható. Ahhoz, hogy megértsük, mire, miből és mennyit költ ténylegesen a kerület, változtattunk a költségvetési rendeletben szereplő főösszegben kimutatottakhoz képest. A közérthetőség érdekében csak a végső felhasználás helyén szerepeltettük a kerületi intézmények finanszírozását; illetve kiszűrtük azokat a folyószámlahitel-ügyleteket, amelyek az év végéig lezárulnak. Így kapjuk meg azt az összeget, amelyből Újpest ténylegesen ellátja feladatait.

A bevételek és kiadások is felbonthatóak működési és felhalmozási tételekre. A működési költségvetés a zavartalan feladatellátást biztosítja, míg a felhalmozási költségvetés beruházásokhoz, felújításokhoz kapcsolódik, melyek célja tartós eszközök beszerzése, a tevékenység bővítése, modernizálása. A működési bevételek (törvényben meghatározott állami normatívák, helyi adók, a nyújtott szolgáltatások ellenértéke) és kiadások (bérek, rezsiköltségek, nyújtott támogatások) rendszeresen, ciklikusan jelentkeznek. Ezzel szemben a felhalmozási tételek eseti jellegűek, gyakran több éves költségvetési hatással (pl. uniós és állami pályázatok).

A Bevételek és Kiadások ábrákra navigálva a Mérleg sorai részleteiben is böngészhetők. Ott a finanszírozási tételek külön is böngészhetőek, a Mérlegben azonban csak a finanszírozási bevételek és kiadások különbözetét, az ún. finanszírozási többletet tüntettük fel, ez okozza az összegek eltérését. A többlet részben az áthúzódó projektek még fel nem használt támogatásait, részben pedig értékpapírok eladásából származó bevételt takar. Mindezek egyelőre tervszámok, a ténylegesen teljesült összegeket a 2022-ben elfogadandó zárszámadás tartalmazza majd.

Bevételek 2021


11,6 Mrd Ft11 566 897 000 Ft(45%)
Közhatalmi bevételek
5,2 Mrd Ft5 176 905 000 Ft(20%)
Finanszírozási bevételek
4,9 Mrd Ft4 880 870 000 Ft(19%)
Működési támogatások államháztartáson belülről
2,4 Mrd Ft2 431 456 000 Ft(9%)
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
1,9 Mrd Ft1 915 597 000 Ft(7%)
Működési bevételek
Közhatalmi bevételek
Finanszírozási bevételek
Működési támogatások államháztartáson belülről
Felhalmozási bevételek, támogatások, átvett pénzeszközök
Működési bevételek

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Újpest Önkormányzatának 2021-es tervezett bevételei. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, a saját intézmények önkormányzattól kapott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetésük szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Kiadások 2021


7 Mrd Ft7 001 899 000 Ft(27%)
Személyi juttatások és járulékok
5,8 Mrd Ft5 768 356 000 Ft(22%)
Beruházások
5,6 Mrd Ft5 636 203 000 Ft(22%)
Dologi kiadások
5,3 Mrd Ft5 275 023 000 Ft(20%)
Egyéb működési kiadások, tartalékok
1 Mrd Ft1 005 594 000 Ft(4%)
Egyéb felhalmozási kiadások
852,6 M Ft852 614 000 Ft(3%)
Felújítások
242,5 M Ft242 490 000 Ft(1%)
Ellátottak pénzbeli juttatásai
189,5 M Ft189 546 000 Ft(1%)
Finanszírozási kiadások
Személyi juttatások és járulékok
Beruházások
Dologi kiadások
Egyéb működési kiadások, tartalékok
Egyéb felhalmozási kiadások
Felújítások
Ellátottak pénzbeli juttatásai
Finanszírozási kiadások

Érintőképernyős eszközökön a kategória leírások megjelenítéséhez tartsa az ujját a hasábon egy kis ideig.

Újpest Önkormányzatának 2021-es tervezett kiadásai. Kiszűrésre kerültek az éven belüli finanszírozási tranzakciók, az önkormányzat saját intézményeinek nyújtott támogatásai pedig csak egyszer, végső rendeltetés szerint kerülnek bemutatásra. A ↴ ikonnal jelölt hasábokra kattintva részletesebb információ érhető el az adott tételről.

Fejlesztések 2021


Az SZTK korszerűsítése
Új és megújuló önkormányzati lakásállomány
Új eszközök beszerzése az SZTK számára
A Kordován tér felújítása
Kerékpáros infrastruktúra fejlesztése
Intézményfejlesztések: óvodák, bölcsődék, szociális Intézmény

Kérjük, véleményezze az oldalunkat, hogy még jobbá tehessük!