szerda, július 17

Pályázati kiírás városüzemeltetési és környezetvédelmi referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.23.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Városüzemeltetési és környezetvédelmi referens

(környezetvédelmi referens)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozott idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út. 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • Közreműködik a kerület fejlesztési lehetőségeinek aktív feltárásában, a tisztaság és a rend fenntartásában.
 • A települési környezetvédelmi program, a klímavédelmi stratégia illetve terv megvalósításához szükséges folyamatok megindítására, intézkedésekre javaslattétel, a folyamatok és intézkedések végrehajtásának nyomon követése, az ezekkel összefüggő adatok gyűjtése, rendszerezése és évenkénti beszámoló előkészítése.
 • Környezetvédelmi feladatok ellátása (kút vízjogi engedélyezés, zajvédelem, illegálisan elhagyott hulladék, parlagfű).
 • Növényvédelmi feladatok elvégzése, ingatlanon belül található allergén gyomnövényekkel szembeni közérdekű védekezés elrendelése.
 • A környezetvédelemmel kapcsolatos jogszabályok előírásainak betartása és betartatása.
 • Lomtalanítás segítése.
 • Környezetvédelmi panaszok, közérdekű bejelentések kivizsgálása, véleményezése, szükséges intézkedések megtétele vagy kezdeményezése.
 • Környezetvédelmi hatósági ügyintézés.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatáshoz hozzájárulás,
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások),

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • természettudományi, természetvédelmi, környezetmérnök, jogi, közszolgálati végzettség
 • közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • hatósági ügyintézői gyakorlat
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga

 

Elvárt kompetenciák:                                 

 • önálló, precíz munkavégzés
 • gyors alkalmazkodás az új feladatokhoz
 • jó együttműködési és problémamegoldó képesség
 • folyamatos szakmai fejlődés igénye
 • proaktív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2024.08.01.

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024.07.23.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Jegyző/Aljegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet

A pályázat elbírálásának határideje: 2024.07.31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 73.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • családias légkör

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:  

https://ujpest.hu/karrier/

 

Megosztás.
Megszakítás