szombat, december 2

Pályázati kiírás városüzemeltetési és környezetvédelmi referens (jogi előadó) munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 7. 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Városüzemeltetési és Környezetvédelmi Osztály

Városüzemeltetési és környezetvédelmi referens

(jogi előadó)

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út. 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Újpest közigazgatási területén előforduló összes, hatáskörébe utalt, jogszabályban meghatározott közterületi és útügyi jogi ügy intézése. A Városüzemeltetési Főosztály hatáskörébe tartozó szerződések, jogi állásfoglalások készítése, jogi természetű kérdések megválaszolása. A Hivatal beszerzési rendjének megfelelő beszerzési eljárások (közműépítési beruházások végrehajtása) eljárások lefolytatása, Közbeszerzési eljárások előkészítő feladataiban közreműködés. Hatósági ügyekben (pl. útburkolat helyreállítások esetében hatósági intézkedés kezdeményezése, közreműködik a közterület használati engedélyek tulajdonosi oldalról történő elbírálásában) történő jogi feladatok végrehajtása. Lakossági panaszbejelentések kivizsgálása, megválaszolása.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, egyetem (elsősorban jogi végzettség) illetve a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatáshoz hozzájárulás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • közigazgatási területen szerzett tapasztalat
 • szerződéskötések terén szerzett tapasztalat
 • számítástechnikai gyakorlati, felhasználói ismeretek, ETDR ügyintézésben való gyakorlat
 • helyismeret

 

Elvárt kompetenciák:                                 

 • önálló, precíz munkavégzés
 • gyors alkalmazkodás az új feladatokhoz
 • jó együttműködési és problémamegoldó képesség
 • folyamatos szakmai fejlődés igénye
 • proaktív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör betölthető: 2023. december 13.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 7.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

 

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Jegyző/Aljegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 12.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 63.500 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • családias légkör

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:  

https://ujpest.hu/karrier/

 

Megosztás.
Megszakítás