kedd, január 31

Pályázati kiírás titkárságvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Polgármesteri Titkárság

Titkárságvezető munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1041 Budapest, István út 14.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Polgármesteri titkárságvezetői feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

– A polgármesteri titkárság feladatkörébe tartozó ügyek, megbeszélések, illetve rendezvények teljes körű koordinációja és felügyelete; – a titkárság adminisztrációs feladatainak ellátása, nyomon követése; – a referensek szakmai támogatása, valamint munkájuk koordinálása; – a polgármester programjának koordinálása, szervezésének nyomon követése; – a polgármester ügyfélfogadási, kapcsolattartási folyamatainak ellenőrzése; – a polgármester megbízása szerint és egyetértésével az Önkormányzat testületeinek és vezetőinek döntéseinek előkészítése és végrehajtása; – polgármesteri kabinet által készített előterjesztések előkészítésében való közreműködés; – folyamatos kapcsolattartás a polgármesteri kabinet vezetőjével; – képviselő-testületi üléseken való részvétel; – a polgármester levelezésének nyomon követése; – határidős munkák és ügyiratok folyamatos nyilvántartása; – ügyfelekkel, kisebbségekkel, társirodákkal való kapcsolattartás, koordinálás; – a polgármesternek címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek ügyében való intézkedési folyamatban való részvétel; – más önkormányzatok és testvérvárosok polgármesteri titkárságvezetőivel való kapcsolattartás.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Főiskola, (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet) alapján,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzati szakmai munkavégzés
 • jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás
 • HR tapasztalat
 • komplex látásmód
 • önállóság, problémamegoldó képesség
 • magyar önkormányzati működés ismerete
 • hivatali jellegű munkavégzésre való szándék
 • meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga

 

 

Elvárt kompetenciák:

 • precíz munkavégzés,
 • proaktív szemlélet,
 • problémamegoldó képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat);
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul;
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. január 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Palánkay Patrícia osztályvezető nyújt, a +361-231-3101/382-es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. február 3.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

Az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Megosztás.
Megszakítás