csütörtök, április 18

Pályázati kiírás rendészeti ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 21.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Újpesti Önkormányzati Rendészetén

Rendészeti ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1042 Budapest, Király utca 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

A titkársági szervezési és ügyintézői feladatok ellátása. A zökkenőmentes operatív működéséhez szükséges teljes körű ügyintézési feladatok ellátása (teljesítés rögzítések, „back office” rendszerhez köthető irodai programok használata, iktatási, irattárazási, postázási és egyéb adminisztratív feladatok ellátása) a vonatkozó jogszabályok, belső utasítások szerint.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezési az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság
 • Cselekvőképesség
 • Büntetlen előélet
 • Középfokú végzettség, érettségi
 • Gyakorlott szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • Rendészeti szakterületen szerzett szakmai tapasztalat
 • önkormányzati közigazgatásban szerzett szakmai tapasztalat
 • Helyismeret
 • Hasonló munkakörben, illetve közlekedési területen szerzett tapasztalat.
 • DMS One iktatórendszer ismerete.
 • „B” kategóriás jogosítvány

 

A munkakör ellátásához szükséges feltételek, személyes tulajdonságok, kompetenciák:

 

 • Önállóság, felelősségtudat, megbízhatóság,
 • Határozottság, magabiztosság,
 • Nyitottság új ismeretek elsajátítására,
 • Szóbeli és írásbeli kommunikációs készség, vonatkozó jogszabályok ismerete,
 • Precizitás, megbízhatóság

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény;
 • Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Jakab Szilvia, a Személyügyi Osztály referense nyújt a +36 (1) 231-3143 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 73.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a https://ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

 

Megosztás.
Megszakítás