csütörtök, október 5

Pályázati kiírás polgármesteri referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje:   2023. október 10.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Polgármesteri Titkárság munkahelyre

 

referens munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama: határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                   teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                  1041 Budapest, István út 14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

– polgármesteri referensi feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 

 • a polgármester ügyfélfogadásának, kapcsolattartásának előkészítése, összehangolása
 • a polgármester programjának szervezése, koordinálása
 • a polgármester feladatkörébe tartozó ügyek, megbeszélések, illetve rendezvények előkészítésében való részvétel;
 • a polgármester megbízása szerint és egyetértésével az Önkormányzat testületeinek és vezetőinek döntéseinek előkészítése és végrehajtása
 • polgármesteri kabinet által készített előterjesztések előkészítésében való közreműködés
 • képviselő-testületi üléseken való részvétel
 • a polgármester levelezésének menetében való közreműködés
 • határidős munkák és ügyiratok folyamatos nyilvántartása, kezelése
 • ügyfelekkel, kisebbségekkel, társirodákkal való kapcsolattartás, koordinálás
 • a polgármesternek címzett lakossági panaszok, közérdekű bejelentések, javaslatok és egyéb kérelmek ügyében való intézkedés
 • más önkormányzatok és testvérvárosok polgármesteri titkárságaival való kapcsolattartás

További információt nyújt a pályázattal kapcsolatban:

(dr. Siposné Bodrozsán Alexandra, email: bodrozsan@ujpest.hu; Palánkay Patrícia, tel: 231-3101/382)

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet,
 • 1 éves közigazgatási, elsősorban önkormányzati területen szerzett szakmai tapasztalat,
 • felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III.07.) Korm. r. 1. sz. melléklet),
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás.

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 

 • jogszabályismeret, kreativitás, jó kommunikációs képesség és csapatban való gondolkodás,
 • komplex látásmód,
 • önállóság, problémamegoldó képesség,
 • hivatali jellegű munkavégzésre való szándék,
 • meglévő közigazgatási alap- vagy szakvizsga.

 

 

Elvárt kompetenciák:         precíz munkavégzés,

proaktív szemlélet,

problémamegoldó képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz,
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat),
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:   2023. október 10.

 

A pályázat benyújtásának módja:   Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A benyújtott pályázatok értékelése alapján, a kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A határidőn túl érkező, valamint a pályázati feltételeknek tartalmilag nem megfelelő, illetve hiányos pályázatokat nem áll módunkban elfogadni. A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék.

 

A pályázat elbírálásának határideje:      2023. október 13.

 

A pályázati kiírás további közzétételének helye:

 

kozszolgallas.ksz.gov.hu

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

 

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:  

 

https://ujpest.hu/karrier/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

 

Megosztás.
Megszakítás