vasárnap, június 26

Pályázati kiírás Őszi Fény Integrált Gondozási Központ 1 fő technikai dolgozó (takarító) munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.24.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 20/A.§ alapján pályázatot hirdet

 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

 

1 fő technikai dolgozó (takarító)

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

Határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

12 órás műszak- előre elkészített beosztás szerint.

 

A munkavégzés helye:1046. Budapest, Tungsram utca 9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 • Napi rendszerességű általános takarítási feladatok ellátása:
 • irodák, mosdók, öltözők, ebédlő, közös helyiségek, folyosók, átmeneti gondozásban részesülő ellátottak lakószobái.
 • Havi rendszerességű nagytakarítási feladatok.
 • Negyedévente teljes nagytakarítás, felület- fertőtlenítés.
 • Eseti rendkívüli takarítások (felújítás utáni tisztasági takarítási feladatok).
 • Konyhai feladatok ellátása

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései,valamint a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelet rendelkezései irányadók.

 

 

Pályázati feltételek:

 • befejezett 8 általános iskolai végzettség
 • magyar állampolgárság, vagy a külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve bevándorolt vagy letelepedett személy
 • Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

 • szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget tanúsító oklevél/ bizonyítvány másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, mely a büntetlen előélet igazolásán kívül kiterjed arra is, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
 • nyilatkozat arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul

 

 

Pályázat benyújtásának módja: Elektronikus úton Kósa Antalné Szervezeti egység vezető részére az oszifeny.vezeto@ujpestszi.hu  e-mail címen keresztül.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2022.06.24.

A pályázat elbírálásának határideje:   2022.06.28.

 

A munkakör betöltésének kezdő időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, melynek célja a meghirdetett munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi feltételek ellenőrzése.A kezelt adatok körét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelete alapján határoztuk meg. Az álláspályázatokat a meghirdetett munkakör betöltéséig kezeljük, – nyertes pályázó adatait kivéve – töröljük. A nyertes pályázó adatait a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint kezeljük.

Megosztás.
Skip to content