csütörtök, április 18

Pályázati kiírás közterület- felügyelő munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 21.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Önkormányzati Rendészetén

közterület-felügyelő

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

1042 Budapest, Király u. 9.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közterület-felügyelő „posztos” járőr, gyalogos járőr, gépkocsizó járőr, és motoros járőr feladatok.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezési az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középiskola/gimnázium,
 • Felhasználói szintű Internetes alkalmazások,
 • B kategóriás jogosítvány,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • Rendészeti pálya iránti elhivatottság
 • Rendészeti szakterületen (akár hivatásos szolgálati jogviszonyban) szerzett szakmai tapasztalat
 • „A1” kategóriájú vezetői engedély megléte
 • Államilag elismert nyelvvizsga
 • Önkormányzati közigazgatásban szerzett tapasztalat
 • Helyismeret

Elvárt kompetenciák:

 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,
 • precíz munkavégzés,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • a képesítést tanúsító okirat (okiratok) fénymásolata;
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyi adatainak pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul;
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági bizonyítvány vagy annak megkérését igazoló szelvény;
 • Az elektronikus üzenet tárgyában kérjük feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. április 21.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Jakab Szilvia, a Személyügyi Osztály referense nyújt a +36 (1) 231-3143 telefonszámon.

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A felhívásnak meg nem felelő pályázatot a kiíró érvénytelennek tekinti, és azt nem vonja elbírálás alá. A kiíró nem vállalja semmilyen, a beadott pályázat eredményéből keletkező kár, a pályázat beadásával kapcsolatban felmerült költség megtérítését. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2024. április 30.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Biztos, és stabil közszolgálati tisztviselői jogviszony; A 2011. évi CXCIX Tv.-ben meghatározott alapilletmény+béren kívüli juttatások (ld. KTV.,ÚÖR. 3/2011 (I.31.), ÚÖKSZSZ 31/7/2014); Kérjük, hogy hivatalosan benyújtott pályázata, jelentkezése előtt, tájékozódjon a közterület-felügyelői munkakör betöltését szabályozó hatályos jogszabályokkal kapcsolatosan! A rendészeti feladatellátás nem csak szakma, hanem HIVATÁS! A köztisztviselő „kiváló” munkavégzése esetén (teljesítmény értékelésének megfelelően) jutalom; Folyamatos szakmai fejlődést biztosító képzések és továbbképzések; Fiatalos, lendületes és elhivatott csapat, modern munkakörnyezet, és szolgálati eszközök; Kiszámítható rendészeti életpálya, és szolgálati beosztás.

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 73.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • lakhatási támogatás • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

 

 

 

Megosztás.
Megszakítás