vasárnap, május 28

Pályázati kiírás költségvetési ügyintéző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 4.

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Gazdasági Főosztály

Költségvetési Osztály

Költségvetési ügyintéző

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út. 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Az Önkormányzat, a Polgármesteri Hivatal, valamint a Nemzetiségi Önkormányzatok esetében: • eredeti előirányzatok rögzítése, főkönyvi feladása a Forrás.Net rendszer főkönyvi moduljában az elfogadott elemi költségvetés alapján; • meglévő előirányzatok módosítása, átcsoportosítása saját hatáskörben, többletbevétel miatt, illetve a felügyeleti szerv értesítése alapján, ezek rögzítése, főkönyvi feladása; • a költségvetési maradvány igénybevétele, előirányzatainak rögzítése a jóváhagyott éves költségvetési beszámoló alapján; • előzetes és végleges kötelezettségvállalások és más fizetési kötelezettségek kontírozása, egyeztetése és főkönyvi feladása; • közreműködés a havi, negyedéves adatszolgáltatások határidőre történő elkészítésében: elemi költségvetés, időközi költségvetési jelentés, mérlegjelentés, előrejelzés, költségvetési beszámoló; • a pénzügyi vonatkozású előterjesztések készítése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a(z) Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

 

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Középfokú képesítés, egyetem, főiskola, valamint a 29/2012.(III.7.) Kormányrendelet szerint előírt végzettség,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatáshoz hozzájárulás,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • felsőfokú végzettség
 • Forrás.Net rendszer ismerete
 • közigazgatási alapvizsga
 • közigazgatási szakvizsga
 • közigazgatásban, költségvetési területen szerzett legalább 1-3 év tapasztalat

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy az erkölcsi bizonyítvány igényléséről szóló igazolás
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • Kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. június 4.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. június 9.

Az állás betölthetőségének időpontja: 2023. június 12.

 

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A Munkáltató 6 hónap próbaidőt köt ki.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp- content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:  

https://ujpest.hu/karrier/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

A pályázat publikálásának időpontja: 2023. május 20.

Megosztás.
Megszakítás