vasárnap, június 26

Pályázati kiírás jogász, törvényességi felügyeleti referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

 

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Jegyzői Titkárság

Jogász, törvényességi felügyeleti referens

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Közreműködés testületi döntések előkészítésében, törvényességi feladatok ellátásában, a képviselő-testületi szervek törvényes működésének felügyeletében. Az önkormányzat és intézményeinek perbeli és peren kívüli jogi képviseletének ellátása, okiratszerkesztés. Nemzetiségi önkormányzatok törvényességi működésében közreműködés. Eljárási rendek kialakítása, szabályzatok készítése, véleményezése, az eljárások érvényesülésének nyomon követése és ellenőrzése. A Hivatal által végzett tevékenység jogszabályoknak, a Hivatal célkitűzéseinek, belső szabályzatainak, értékeinek és elveinek, továbbá a tevékenységi körére vonatkozó szakmai standardoknak való megfelelésének nyomon követése.

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. sz. melléklet alapján,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • önkormányzatnál/közigazgatásban szerzett legalább 2-4 éves szakmai gyakorlat
 • hasonló területen szerzett minimum 1 éves szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz;
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata;
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat);
 • A pályázati anyag benyújtásával egyidejűleg a Pályázó hozzájárul adatainak kezeléséhez, valamint ahhoz, hogy a pályázati anyagát a kiválasztási eljárásban résztvevők megismerhessék. Az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók: https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető: https://ujpest.hu/karrier/ https://ujpest.hu/wp-con;
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Szilvia személyügyi referens nyújt, a 061-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu e-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A munkáltató által kiválasztott érvényes pályázatot benyújtókat a munkáltató által kijelölt szakmai bizottság hallgatja meg. A munkáltató a bizottság javaslata figyelembevételével dönt. A határidőn túl beadott pályázatokat érvénytelennek minősítjük. A pályázat csak akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett valamennyi formai és tartalmi feltételnek megfelel. A munkáltató fenntartja a pályázat eredménytelenné nyilvánításának a jogát. A munkáltató 6 hónapos próbaidőt köt ki.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 24.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • családias légkör

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet.

Megosztás.
Skip to content