szombat, december 2

Pályázati kiírás jegyzői titkárság- jogi előadó munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatal

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

Jegyzői Titkárság

 

jogi előadó

 

munkakör betöltésére.

 

 

A közszolgálati jogviszony időtartama:

 

Határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

 

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

 

1041 Budapest, IV. ker., István út 14.

A köztisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.7.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

A munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

jogi előadói feladatok

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

 • képviselő-testületi előterjesztések, önkormányzati rendeletek, szabályzatok, belső eljárásrendek, szerződések és okiratok előkészítése, jogi szempontú véleményezése;
 • jogi állásfoglalások készítése, jogi természetű kérdések megválaszolása;
 • közérdekű adatigénylések megválaszolása;
 • adatvédelemmel, integritással, kockázatkezeléssel kapcsolatos jogi koordinációs feladatok végrehajtása;
 • jogszabályváltozások folyamatos figyelemmel kísérése, az Önkormányzatot és a Polgármesteri Hivatalt érintő jogszabály-változások jelzése

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései, valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

 

 

 

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság
 • cselekvőképesség
 • büntetlen előélet
 • a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm. rendelet I. számú mellékletében meghatározott végzettség (jogász szakképzettség)
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás

 

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 • jogi szakvizsga
 • szerződéskötések terén szerzett tapasztalat
 • előterjesztések készítésében szerzett tapasztalat
 • társasházak törvényességi felügyeletében szerzett tapasztalat
 • követeléskezelés területén szerzett tapasztalat
 • adatvédelmi területen szerzett tapasztalat
 • közérdekű adatigénylések terén szerzett tapasztalat

 

Elvárt kompetenciák:                       

 • önálló, precíz munkavégzés
 • gyors alkalmazkodás az új feladatokhoz
 • jó együttműködési és problémamegoldó képesség
 • folyamatos szakmai fejlődés igénye
 • proaktív szemlélet

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • a végzettségeket tanúsító okiratok másolata
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához hozzájárul
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését

A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023. december 13.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. december 7.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Szilvia személyügyi referens nyújt, a 061-231-3143 telefonszámon.

 

 

 

A pályázat benyújtásának módja:               

Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu  e-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Jegyző/Aljegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. december 12.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje: 2023.11.16.

www.kozszolgallas.ksz.gov.hu

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 63.500 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

 

 

 

 

Megosztás.
Megszakítás