csütörtök, október 5

Pályázati kiírás informatikai osztályvezető munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 9.

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

                       

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

Budapest Főváros IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala
Informatikai Osztály

Informatikai osztályvezető

munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:

A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

A munkavégzés helye:

Budapest, IV. ker., István út 14.

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Irányítja, koordinálja és ellenőrzi az osztály egészének munkáját. Ennek során utasítást ad a feladatok ellátására, ellenőrzések lefolytatására, beszámolók készítésére. Előkészíti az Osztály feladatkörébe tartozó ügyekben az előterjesztéseket, beszámolókat, továbbá tájékoztatókat készít a Képviselő-testület és szervei, valamint a tisztségviselők számára. Részt vesz a Képviselő-testület ülésein, szakmailag segíti a kapcsolódó bizottságok munkáját. Közreműködik és javaslatot tesz az Önkormányzat informatikai célkitűzéseinek meghatározásában és megvalósításában. Közreműködik az informatikai ágazat költségvetési előirányzatának meghatározásában.

Az informatikai osztályvezető feladata az intézmény informatikai rendszerének folyamatos és zavartalan működésének fenntartása, az infrastruktúra, alkalmazás környezet és a szolgáltatások tovább fejlesztése, a költséghatékony működés feltételeinek megteremtése. Az informatikai rendszer működésére vonatkozó belső szabályozó környezet kialakítása, megújítása. Közreműködés az informatikai szakterületet érintő fejlesztési projektek vitelében, a közbeszerzések lebonyolításában, az információbiztonsági tevékenységek ellátásában és a felhasználók tervszerű továbbképzésében.

 

Jogállás, illetmény és juttatások:

A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény rendelkezései valamint a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzat rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Felsőoktatásban szerzett szakképzettség (a 29/2012. (III. 07.) Korm. r. 1. sz.

melléklet 21. pontja szerinti végzettségek),

 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatásához hozzájárulás,
 • Hozzájárul a pályázatban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással

összefüggő kezeléséhez,

 • Hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati anyagot a pályázati eljárásban résztvevők

megismerhetik,

 • Fejlesztő informatikus gyakorlat,
 • NET C# programozásban, MS SQL adatbázis kezelésben gyakorlat.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • legalább 3 év informatikai szakterületen szerzett vezetői gyakorlat,
 • legalább 1 év köztisztviselőként – informatikai területen – szerzett gyakorlat,
 • Microsoft Windows tartományi rendszerben szerzett rendszergazdai tapasztalat,
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga,
 • webfejlesztési ismeretek,
 • mobil applikáció fejlesztési ismeretek,
 • Windows szerver alapismeretek.

 

Elvárt kompetenciák:

 • pontos, precíz munkavégzés,
 • jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség,
 • jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes fényképes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat,
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. október 9.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Jakab Szilvia személyügyi referens nyújt, a 061-231-3143 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül

A pályázati eljárás, a pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Jegyző dönt a polgármester egyetértésével. A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. október 20.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 63.500 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

Megosztás.
Megszakítás