szerda, február 21

Pályázati kiírás igazgatási referens munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.29. 00:00

ÁLLÁSPÁLYÁZAT

 

BUDAPEST FŐVÁROS IV. KERÜLET ÚJPEST ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében

 

igazgatási referens

 

Munkakör/feladatkör betöltésére.

Tevékenységi kör (ellátandó feladatok):

Az Igazgatási Osztály hatáskörébe tartozó állattartási, állatvédelmi ügyek intézése a vonatkozó jogszabályi rendelkezéseknek megfelelően.

 

 • Ügyfelek fogadása az ügyfélfogadási rend szerint,
 • Gondoskodik az ügyiratok átvételéről, amennyiben megállapítja illetékességének vagy hatáskörének hiányát, az ügyfelet és az illetékes szervet kiértesíti,
 • Gondoskodik, és ellátja a jogszabály által a jegyző hatáskörébe tartozó állattartási, állatvédelmi ügyekkel kapcsolatos eljárási feladatokat,
 • Kérelemre vagy hivatalból a kedvtelésből és a nem kedvtelésből tartott állat tartásával kapcsolatos eljárás lefolytatása,
 • Helyszíni szemle tartása, indokolt esetben érintettek meghallgatása, döntéshozatal,
 • Az állatvédelemmel kapcsolatos jegyzői feladatok ellátása, állatvédelmi bírság kiszabása,

 

A pályázatok benyújtásának módja: Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül.

 

A munkakör betöltésével kapcsolatban további információt Jakab Szilvia, a Személyügyi Osztály referense nyújt a +36 (1) 231-3143 telefonszámon.

A pályázat elbírálásának módja, rendje: A pályázat kiírója fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást eredménytelennek nyilvánítsa. A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A pályázat beadásával a pályázó a jelen kiírás feltételeit magára kötelező érvényűnek fogadja el.

Az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók: https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül: https://ujpest.hu/karrier/ https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/palyazat_hozzajarulo_nyilatkozat.pdf

 

Betöltendő állás szakmacsoportja:  önkormányzat

Betöltendő állás munkakörének szakterülete (munkakörcsalád):  Egyéb

Betöltendő állás jogviszonya:  Közszolgálati jogviszony (Kttv.)

Foglalkoztatás időtartama, munkaideje, munkarendje, formája:
Határozatlan, 40 óra, Általános, Teljes munkaidő

Munkavégzés helye:  Budapest

Álláshirdető szervezet bemutatása:  Pályázat kiírója: Bp. Főv. IV. ker. Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala; Munkavégzés helye: 1041 Budapest, István út 14.; Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

A munkáltatóval, állással kapcsolatos egyéb lényeges információ (pl. jogviszony létesítés feltételei; próbaidő; illetmény/fizetés, speciális adatvédelmi tájékoztatás, szervezet honlap címe stb.):  A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre. A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 63.500 Ft. Amit kínálunk: • nettó 400.000 Ft Cafeteria • lakhatási támogatás • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség

Feltételek, előnyök

Pályázati feltételek

Jogállásból fakadó jogszabályi követelmények:

Büntetlen előélet

Cselekvőképesség

Magyar állampolgárság

Vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása

Erkölcsi bizonyítvány

Elvárt végzettség/képesítés:

Felsőfokú – szakképzettség, a közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III. 7.) Korm.r. I. sz. mell. 14. pontja alapján

Egyéb pályázati feltétel meghatározása:

felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)

Elvárt kompetenciák: pontos, precíz munkavégzés, jó együttműködési és kapcsolatteremtő készség, jó kommunikációs és konfliktuskezelő képesség

Pályázat elbírálása során előnyt jelent

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a szakmai tapasztalat?:  Igen

A pályázat elbírálása során előnyt jelent a vezetői tapasztalat?:  Nem

Egyéb pályázati előnyök:

közigazgatási alap és/vagy szakvizsga

hasonló munkakörben szerzett tapasztalat

legalább 1-3 éves közigazgatási gyakorlat

gyakorlat ügyfélkiszolgálásban

A pályázat részeként benyújtandó igazolások, alátámasztó dokumentumok:

 • motivációs levél
 • fényképes önéletrajz (87/2019.(IV.23)Korm.rendelet 1 sz. melléklete alapján
 • végzettséget, szakképesítést igazoló okiratok másolata
 • Adatkezelési nyilatkozat
 • Három hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • Hozzájáruló nyilatkozat pályázati anyagba betekintésről

 

A pályázat benyújtásának határideje:  2024.02.29. 00:00

A pályázat elbírálásának módja:  A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2024.03.08. 00:00

A pályázati kiírás további közzétételének helye:   https://ksz.kozszolgallas.gov.hu

Állás tervezett betöltésének időpontja:  elbírálást követően azonnal

Publikálás időpontja:  2024.02.08.

Megosztás.
Megszakítás