szerda, december 6

Pályázati kiírás gondozó munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 08.

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

 

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992.évi XXXIII. törvény 21/A.§ alapján pályázatot hirdet

 

Újpest Önkormányzatának Szociális Intézménye

Őszi Fény Integrált Gondozási Központ

 

1 fő gondozó

munkakör betöltésére

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye: 1046. Budapest, Tungsram utca 9.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

 

Újpest közigazgatási területén házi gondozásban részesülőknek segítséget nyújt:

személyi és környezeti higiéné megtartásában, gyógyszerezésében,lelki egyensúlyuk megtartásában, hivatalos ügyek intézésében és étkezésnél. Szükség esetén szakképesítésének megfelelő egészségügyi ellátásban részesíti a gondozottakat.

 

 

 

Illetmény és juttatások:

 

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók, területi pótlék.

 

Pályázati feltételek:

 

  • Középfokú képesítés, 1/2000.(I.7) SZCSM rendelet alapján: demencia gondozó (OKJ), gerontológiai gondozó (OKJ), pszichiátriai gondozó (OKJ), szenvedélybeteg gondozó (OKJ), szociális gondozó és ápoló (OKJ), szociális szakgondozó(OKJ), ápoló.
  • Magyar állampolgár – Cselekvőképesség – Büntetlen előélet

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 

  • Önéletrajz, motivációs levél, végzettséget igazoló okiratok másolata, 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, nyilatkozat, hogy a bizottság betekintést tehet a pályázati anyagba, érvényes kreditpontos igazolás másolata.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2023. március 12-től tölthető be.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 08.

 

A pályázat benyújtásának módja, rendje:

 

  • Elektronikus úton Kósa Antalné Szervezeti egység vezető részére az oszifeny@ujpestszi.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

 

Az érvényes pályázatok közül a nyertes pályázatot, a bizottság ajánlattételét figyelembe véve a Gondozási Központ vezetője fogja kiválasztani.

 

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2023. március 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontján alapul, melynek célja a meghirdetett munkakör betöltéséhez szükséges jogszabályi feltételek ellenőrzése.A kezelt adatok körét a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény, a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvénynek a szociális, valamint a gyermekjóléti és gyermekvédelmi ágazatban történő végrehajtásáról szóló 257/2000. (XII. 26.) Korm. rendelete, valamint az 1/2000. (I. 7.) SzCsM rendelet 2-3. számú mellékletealapján határoztuk meg. Az álláspályázatokat a meghirdetett munkakör betöltéséig kezeljük, – nyertes pályázó adatait kivéve – töröljük. A nyertes pályázó adatait a közfeladatot ellátó szervek iratkezelésére vonatkozó jogszabályi követelmények szerint kezeljük.

Megosztás.
Megszakítás