szerda, július 17

Pályázati kiírás aljegyző munkakör betöltésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A pályázat benyújtásának határideje:         2024. augusztus 4.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala

a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 45. § (1) bekezdése alapján

pályázatot hirdet

 

Aljegyző munkakör betöltésére

A köztisztviselői jogviszony időtartama:     határozatlan idejű közszolgálati jogviszony

 

Foglalkoztatás jellege:                                 teljes munkaidő

A munkavégzés helye:                                 1041 Budapest, István út 14.

A vezetői megbízás időtartama:                   A vezetői megbízás határozatlan időre szól.

 

A munkakörhöz tartozó főbb tevékenységi körök:

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 81. § (3) bekezdésében meghatározott jegyzői feladatok helyettesítése, a jegyző által meghatározott államigazgatási és önkormányzati hatósági feladatok ellátása. A Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzat Polgármesteri Hivatala (a továbbiakban: Polgármesteri Hivatal) jegyzőjének általános helyettesítése, a jegyző által meghatározott feladatok ellátása. A helyettesítés körében Budapest Főváros IV. kerület Újpest Polgármesteri Hivatal vezetése, a Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatában foglaltak szerint a jegyző hatáskörébe tartozó feladatok ellátása, a Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvényben meghatározott jegyzői feladatok, valamint egyéb jogszabályok által a jegyző feladat- és hatáskörébe utalt teendők ellátása.

 

 

Jogállás, illetmény és juttatások: A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény (a továbbiakban: Kttv.), valamint a vonatkozó önkormányzati rendeletek és a Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzatának rendelkezései az irányadók.

 

Pályázati feltételek:

 

 • Magyar állampolgárság,
 • Cselekvőképesség,
 • Büntetlen előélet,
 • Egyetem, igazgatásszervező vagy közigazgatás-szervező alapképzési szakon, vagy jogász vagy államtudományi mesterképzési szakon szerzett szakképzettség vagy közigazgatási mesterképzési szakon szerzett okleveles közigazgatási szakértő vagy okleveles közigazgatási menedzser szakképzettség,
 • jogi vagy közigazgatási szakvizsga, vagy a Közigazgatási Továbbképzési Kollégium által a teljeskörűen közigazgatási jellegűnek minősített tudományos fokozat alapján adott mentesítés,
 • Vagyonnyilatkozat tételi eljárás lefolytatása,
 • legalább ötévi közigazgatási gyakorlat
 • felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások)
 • 6 hónap próbaidő vállalása

 

A pályázat elbírálása során előnyt jelent:

 

 • Budapest Főváros IV. kerületének földrajzi, társadalmi, gazdasági és közigazgatási viszonyának ismerete,
 • városi/kerületi polgármesteri hivatalánál szerzett legalább 3-5 éves közigazgatási vezetői gyakorlat,
 • legalább egyévi aljegyzői vagy jegyzői beosztásban szerzett szakmai tapasztalat

 

 

Elvárt kompetenciák:

 

 • precíz munkavégzés
 • proaktív szemlélet
 • problémamegoldó- és csapatmunkára képesség

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • a közszolgálati személyügyi nyilvántartásra és statisztikai adatgyűjtésre, a közszolgálati alkalmazottak és a munkavállalók személyi irataira vonatkozó szabályokról, valamint a kormányzati igazgatási szervek álláshelyeinek nyilvántartásáról szóló 87/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 1. melléklete szerinti részletes szakmai önéletrajz
 • iskolai végzettséget, szakképzettséget igazoló okmányok másolata, közigazgatási szakmai gyakorlat hitelt érdemlő igazolása
 • az esetleges előnyt jelentő tényezők meglétét igazoló okiratok másolata
 • a munkakör ellátásra vonatkozó szakmai, vezetői elképzelések
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány másolata (vagy annak megkéréséről szóló bizonylat)
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázat elbírálásában résztvevők a teljes pályázati anyagot, a pályázó személyes adatait megismerhetik és kezelhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy vele szemben a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 84-87. §-ai szerinti összeférhetetlenség nem áll fenn,
 • vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettség teljesítésére vonatkozó szándéknyilatkozat
 • kérjük, a tárgyban feltüntetni a munkakör megnevezését.

 

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör a pályázatok elbírálását követően 2024. augusztus 15. napjától betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje:         2024. augusztus 4.

 

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt nyújt: Palánkay Patrícia Személyügyi Osztályvezető , tel.: 231-3101/382.

 

 

A pályázat benyújtásának módja:            

Elektronikus úton Palánkay Patrícia személyügyi osztályvezető részére a palankay.patricia@ujpest.hu E-mail címen keresztül.

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A határidőn túl beérkezett pályázatokat nem áll módunkban figyelembe venni. A pályázatokat csak akkor tekintjük érvényesnek és kerülnek elbírálásra, amennyiben valamennyi jelen felhívásban feltüntetett formai és tartalmi feltételnek megfelelnek. A formai és tartalmi feltételeknek megfelelő pályázatot benyújtók közül az előértékelésen kiválasztott pályázók személyes – bizottság előtti – meghallgatáson vesznek részt. A kiválasztásról és a kinevezésről a Polgármester a Jegyző javaslatára dönt. A Polgármester a pályázati eljárás eredménytelenné nyilvánításának jogát fenntartja. Eredménytelen pályázati eljárás esetén, újabb pályázat kiírására kerülhet sor.

 

A pályázat elbírálásának határideje:           2024. augusztus 14.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:  www.ujpest.hu, 2024. július 5.

 

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

 

A közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével jön létre.

A Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott köztisztviselők illetményalapja 73.000 Ft. A cafetéria juttatás éves összege nettó 400.000 Ft.

Amit kínálunk: • Azonnali kezdés • Cafeteria • Munkába járás támogatása • Hosszútávú munkalehetőség • parkolási lehetőség • kedvezményes üdülési lehetőség.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.ujpest.hu honlapon szerezhet, továbbá az alábbi linkeken olvashatók az adatvédelemre vonatkozó tájékoztatók:

https://ujpest.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/

https://ujpest.hu/wp-content/uploads/2021/08/adatvedelmi_tajekoztato_palyazatokhoz.pdf

 

A pályázathoz szükséges hozzájáruló nyilatkozat letölthető az alábbi linkeken keresztül:

https://ujpest.hu/karrier/

 

 

 

 

 

Megosztás.
Megszakítás