szombat, március 25

Pályázati felhívás az Újpestért Díj elnyerésére

Pinterest LinkedIn Tumblr +

A felhívás benyújtásának határideje: 2023. április 30.

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata Képviselő-testületének

7/2012. (II.28.) önkormányzati rendelete alapján

m e g h i r d e t i

az Újpestért Díj

elnyerésére vonatkozó felhívást

 

 

Az Újpestért Díj annak az újpesti polgárnak adományozható, aki

 • a közösség érdekében végzett tevékenységét, munkásságát legalább egy évtizeden át folyamatosan, kiemelkedő színvonalon Újpest érdekében fejtette ki, vagy
 • a tevékenysége során valamely jelentős újpesti esemény megszervezésével, jelentős újpesti létesítmény létrehozásával, vagy valamely jelentős eredmény elérésével kiemelkedő érdemeket szerzett.

Újpesti polgárnak az tekintendő, aki Újpesten lakik, vagy Újpest érdekében végzett tevékenységét Újpesten fejti ki.

 

Elismerés csak természetes személy részére adományozható.

 

Az Újpestért Díj nem adományozható annak a személynek, aki az adományozás időpontjában a Képviselő-testületnek, a Képviselő-testület valamely bizottságának vagy a részönkormányzat testületének a tagja. Az elismerés poszthumusz adományozására nem kerülhet sor.

 

A díj adományozására javaslatot tehet:

 • a polgármester, az alpolgármester, a jegyző, a Képviselő-testület tagja,
 • a Képviselő-testület bizottsága, a részönkormányzat testülete, a Képviselő-testületben működő frakció,
 • az Újpesten működő társadalmi szervezetek, egyesületek, alapítványok, egyéb civil szerveződések, egyházak, nemzetiségi önkormányzatok,
 • az önkormányzati fenntartású intézmények és az önkormányzat tulajdonosi részesedésével működő gazdasági társaságok vezetői,
 • a korábban elismerésben részesített személyek,
 • az Újpesten működő egyéb állami vagy önkormányzati intézmények, szervek vezetői,
 • egyéb Újpesten működő érdekképviseletek és helyi önszerveződő közösségek,
 • legalább tíz magánszemély együttesen.

 

Maga, továbbá a Polgári Törvénykönyv szerinti közeli hozzátartozója kitüntetését senki nem indítványozhatja.

 

A javaslatokat az erre rendszeresítette adatlapokon a szükséges mellékletekkel ellátva egy eredeti példányban személyesen vagy postai úton lehet benyújtani.

 

A javaslat benyújtási határideje:

 

 1. április 30.

 

Benyújtás helye:        Budapest Főváros IV. kerület Újpest Önkormányzata

Polgármesteri Hivatal

Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály

1042  Budapest, István út 14. I. 37.

A határidő után érkezett, vagy hiányosan kitöltött javaslatok nem kerülnek elbírálásra.

A díjak adományozásáról a Közművelődési és Oktatási Bizottság javaslata alapján a Képviselő-testület dönt. A díjazottak díszoklevelet, gyűrűt és emlékplakettet kapnak.

 

 

Egyéb információk:

 

 • az adatlap letölthető az önkormányzat honlapjáról (ujpest.hu);
 • a felhívással kapcsolatos kérdésekre felvilágosítást ad az Ifjúsági, Sport, Művelődési és Oktatási Osztály munkatársa a 231-3101/120 telefonszámon.

 

 

Újpest, 2023. február 1.

 

 

Bedő Katalin

alpolgármester

Újpestért Díj 2023 adatlap

Megosztás.
Megszakítás