„A nő tetőtől talpig élet”

Mivel az Újpesti Napló lapzártája után került sor arra az ünnepségre az újpesti polgármesteri hivatalban, melyen Nagy István alpolgármester köszöntötte a hivatal női munkatársait, s egyúttal rajtuk keresztül valamennyi Újpesten élő hölgyet, az alpolgármester elküldte az Újpesti Napló számára nőnapi köszöntőjének legfőbb gondolatait.

„A nő tetőtől talpig élet”  kép

Tisztelt Hölgyeim és kedves nők, asszonyok, lányok itt a hivatalban és mindenütt Újpesten!

A mi kultúránkban a nő az élet hordozója, a férfi az élet védelmezője. Két fél, akik együtt alkotnak egészet. A mi kultúránkban a két nem viszonya arra a mondatra épül, hogy „Isten megteremtette az embert, saját képmására, az Isten képmására teremtette őt, férfinak és nőnek teremtette őket.”

Ez a mondat minden nő és minden férfi számára nagyobb biztonságot, védelmet jelent, mint bármilyen mulandó emberjogi propaganda, mozgalom, eszmeáramlat, divatirányzat.

Hitet szeretnék tenni a mi kultúránk és civilizációnk mellett, amelyben minden más kultúrával szemben nő és férfi kezdettől egyenrangú volt a legeslegfontosabb dologban – az emberi méltóság dolgában. Ez az a kultúra, amelyben soha nem volt kérdés a két nem egyenrangúsága. Ez a kultúra arra épül, hogy mindketten, férfi és nő fölnézünk egymásra, és tudjuk, hogy a férfi nő nélkül, a nő férfi nélkül nem lehet egész, csak félember.

Férfiak és nők csak együtt, egymást kiegészítve, egymást egyszerre elfogadva és alakítva találhatjuk meg helyünket ebben a világban.

A mai napon sem, sőt a mai napon különösképpen nem hallgathatjuk el, hogy mindezt, vagyis a kultúránkat, évezredeken át őrzött önképünket, a nő és férfi összetartozásáról zsigereinkben hordozott felfogásunkat, erkölcsünket súlyos veszélyek fenyegetik kívülről és belülről is. És ennek folytán súlyos veszély fenyegeti mindennapi biztonságunkat, testi és lelki épségünket, hagyományainkat, szokásainkat, életformánkat, veszély fenyegeti a jövőnket, gyermekeink, unokáink jövőjét.

Külső erők próbálnak ránk erőltetni egy másik, tőlünk idegen kultúrát, amelyben férfi és nő viszonya, szerepe teljesen idegen a mi felfogásunktól, hagyományainktól.

Mi nem akarunk Magyarországon ilyen világban élni, és nem akarjuk, hogy ebből a világból bármennyi is betüremkedjen Újpestre.

Mi azt akarjuk, hogy Magyarország legyen a jövőben is magyar ország, Újpest maradjon az újpestieké, a család legyen a társadalom legfontosabb közössége, a nők legyenek nők, a férfiak legyen férfiak.

Mi férfi módra meg fogjuk védeni a nőket, és azt kérjük tőlük, legyenek továbbra is nők, szépek és kedvesek, határozottak és erősek, és azt is kérjük, hogy szavazataikkal segítsenek abban, hogy meg tudjuk védeni magunkat és őket is.