Kertváros KÉSZ - jóváhagyás

Ezúton is értesítjük Önöket, hogy a megváltozott építésügyi, terület- és településrendezési valamint településképi törvényi és jogszabályi környezethez igazítva elkészült Újpest Kertváros városrész Kerületi Építési Szabályzata

Kertváros KÉSZ - jóváhagyás kép

(Budapest IV. kerület Újpest, Attila utca – Fóti út – MÁV 70-71 számú vasútvonal (XV. kerület közigazgatási határa) – Görgey Artúr utca – Deák Ferenc utca által határolt terület KÉSZ) annak véleményeztetését Újpest Önkormányzata lefolytatta, valamint Budapest Főváros IV. kerület Önkormányzata, Újpest Képviselő-testülete 2018. január 25-i ülésén jóváhagyta.

A tervezési területre vonatkozóan az új településrendezési elhatározások a jóváhagyott rendelet kihirdetését követő 30. napon lépnek hatályba, rendelkezéseit a hatálybalépést követően induló eljárásokban kell alkalmazni. Az új településrendezési eszközt a mindenkor hatályos országos építési előírásokkal együtt kell alkalmazni, valamint az alkalmazása során az új helyi településkép védelméről, valamint a közterületi parkolásról szóló Újpest Önkormányzat Képviselő-testületének rendeletében foglaltakat kell figyelembe venni.

A terv véleményeztetésének anyagai, valamint a jóváhagyott dokumentumok elektronikusan Újpest Önkormányzat honlapján, INNEN elérhetők.

Az Újpest Kertváros KÉSZ partnerségi egyeztetésével kapcsolatban köszönjük közreműködésüket. Az egyéb településrendezéssel kapcsolatos közösségi javaslataikat, észrevételeiket az alábbi címek bármelyikén megtehetik:

Email: foepitesz@iroda@ujpest.hu
postacím, illetve személyesen: 1041 Budapest István út 15. Főépítészi Iroda.

A készítés alatt álló projektekről további információ a https://www.ujpest.hu/galeria/File/foepiteszi_iroda/folyamatban_levo_telepulesrendezesi_eszkozok.pdf linken található.