A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programja

Újpest Önkormányzata 2011 ősze óta vesz részt az 1622 óta működő nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában.

A Nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programja kép

Újpest Önkormányzata 2011 ősze óta vesz részt az 1622 óta működő nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium keresztszülő programjában. A keresztszülő program keretében a támogató jelképes keresztszülőséget fogadhat olyan szórványban lakó, tehetséges, de szerény anyagi vagy szociális körülmények között élő magyar gyermekek taníttatása érdekében, akik a tanulmányaikat a Bethlen Gábor Kollégiumban kívánják folytatni.

Újpest Önkormányzata tanévenként két diákot támogat az éves tehetséggondozási keretéből fejenként 180 000 Ft-tal. A pénzt minden esetben a diákok iskoláztatási és kollégiumi elhelyezési költségeire fordítják. A 2017/2018-as tanévben ezt a támogatást a 17 éves Basa Laura székelykocsárdi és a 13 éves Szabó Iringó magyarkapudi diák kapja.

A Bethlen Gábor Alapítvány a támogatás pénzügyi felhasználásáról minden év június 30-ig elszámol Újpest Önkormányzata felé, illetve minden félév végén jellemzést készít a diákok iskolai előmeneteléről. Minden tanévben a kollégium ösztöndíjbizottsága kiválasztja a támogatásra érdemes két diákot és felterjeszti azok pályázatát a támogató önkormányzathoz.

2017. november 24-én, Bethlen Gábor halálának évfordulóján, az ezeréves kereszténység, a Reformáció 500., a nagyenyedi Bethlen Gábor Kollégium alapításának 395. és felújításának első évfordulója alkalmából felavatásra kerül a kollégium udvarán a Magyar Mártírok Emlékműve. A szobrot Kajtor Márta és dr. Szőcs Gyula állíttatta, a kollégium mecénása és fáradhatatlan támogatója. Az emlékmű Györfi Sándor karcagi szobrászművész alkotása. Újpest Önkormányzatát dr. Szabó Béla képviselő úr képviseli.